Selamat Hari Ibu


Halo Sahabat Si Sultan!


Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan paling mulia di dunia. Menjadi seorang ibu, bukanlah sebuah halangan bagi para wanita berikut untuk berkarya dan mengabdi bagi negeri.


Terimakasih kami ucapkan kepada seluruh Ibu hebat di Indonesia.


Selamat Hari IbuĀ 

22 Desember 2020

Administrator 22/12/2020